Posts Tagged ‘Subaru Impreza’

Subaru Impreza mẫu xe của năm tại Nhật

64e281452a.jpeg
Subaru Impreza được bình chọn là Nhờ cơ sở gầm bệ mới và túi khí bảo vệ người đi bộ tiêu chuẩn, Subaru Impreza đã được bình chọn là “Xe của năm 2016-2017” tại quê nhà Nhật Bản.